تهران مرد، زیرا نفس ندارد.

مجموعه کوتاه «تهران مرد، زیرا نفس ندارد» نگاهی است کوتاه به تاثیر پدیده وارونگی هوا بر زندگی روزمره مردم شهر من، تهران. شهری که هرساله همین روزها هوایش بر اثر پدیده وارونگی هوا تیره و تار شده و نفس کشیدن را برای مردم دشوار و گاهی غیر ممکن می‌کند.

تهران_مرده_۴

 

تهران_مرده_۳

 

تهران_مرده_۲

 

تهران_مرده_۱